НАЧАЛО     КОНТАКТИ

Кои сме ние


Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано през 2003 г. Първото сдружение, създадено на базата на новото регионално разделение на страната и в съответствие със съвременните тенденции на регионалното развитие на икономиката.

Сдружението активно участва във всички мероприятия на Варненската туристическа камара и Дирекция „Туризъм“ при община Варна.

Цел:
Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ има за цел:
     - подпомагане развитието на туризма в Североизточния регион;
     - полагане на основите за развитие на нетрадиционни и алтернативни форми на туризъм - селски, културен, еко, винен, лечебен, шопинг, ловен, риболовен, сватбен, религиозен и др.;
     - превръщане на културния туризъм в ключова форма на международно сътрудничество, съхраняване на културната идентичност и популяризиране на българското културно - историческо наследство и съвременната култура изкуство в общините на Североизточния район;
     - популяризиране на туристическите забележителности в малките общини и населени места от Североизточния регион; координиране на регионални и местни програми за развитието на туризма в тези общини;
     - интегриране на регионалния туризъм в национални и международни инфраструктурни проекти.

История:  
От 2007 г. до настоящия момент сдружението е активен участник в подготовката и организацията на ежегоден „Черноморски туристически форум“. Съвместно с Варненска туристическа камара подготвят и издват „Сборник с доклади“ на учстниците във форума.

2014 г. Варненска туристическа камара, Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ и Варненска туристическа компания са организизатори на туристически форум в град Шумен по повод приключването на проект „Корените на България”, по който си партнират общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан.

През 2015 г. сдружението организира и изпълнява Дейност „Разработване на алтернативни икономически дейности, които да допълват специфичните услуги в сферата на риболовния туризъм на територията на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ по проект „Дунав нашето богатство“ по ОПР „Сектор рибарство 2007-2013 г.“

Участва в разработване на „Програма за развитие на туризма в община Варна за периода 2014-2020 г.”.

Сдружението подготвя и издава учебно помагало, предназначено за Съюза на екскурзоводите в България на тема „Оценка за пазарните позиции на община Варна, като туристическа дестинация“.

Изпълнява успешно договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на трансгранична стратегия за зелени работни места по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България” по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020”.

 052/ 50 00 43 culturebgne@gmail.com

Начало
Информация за туристи
Статии
Събития
За проекта
Кои сме ние
Контакти
Маршрут/обекти
Раннохристиянски манастир м-ст Джанавар тепе
Базилика - късна античност в м-ст Пиринч тепе
Аспарухов вал
Румънски миноносец "Принц Карол"
Подводница от тип “Щука”, Щ-211, серия Х
Западнопонтийски римски път
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура"
2024, Всички права запазени. Условия / Политика за защита на личните данни