НАЧАЛО     КОНТАКТИ

За Проекта


Финансираща организация: Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие", Фонд "Култура".

Бенефициент: Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“.

Направление: 4.1. Културно-историческо наследство.

Договор за безвъзмездно финансиране: Договор №Д21000565ВН

Продължителност на проекта: от 29 април 2021 г. до 30 юни 2021 г.

Проект „Непознатите културно-исторически богатства на Варна“ на сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ цели опазването, достъпността и популяризирането на слабо познато културно-историческо наследство на гр. Варна, с национална и местна значимост.
С реализиране на проектните дейности, желаем да:
     - Изградим синергия между секторите влияещи пряко за повишаване на конкурентноспособността и преките инвестиции в икономиката на град Варна. Култура-туризъм, култура-образование, култура-иновации, култура-екология и др.
     - Да стимулираме неформалното образование и развитие на публиките;
     - Популяризираме културно-историческото наследство на гр. Варна;
     - Да създадем условия за познаване, запомняне и влияние на културния продукт върху публиките;

В рамките на проекта са пручени 5 обекта от гр. Варна, район Аспарухово, които са част от националното културно-историческо наследство, но днес остават встрани от активния туристически поток и интерес.

Използвайки капацитета на съвременните информационни технологии, създаденият от нас „Дигитален туристически маршрут“ ще даде възможност на голяма аудитория от местната общност и потребители да имат улеснен достъп до информация за обектите. Дигитализирането на обектите в интернет пространството ще позволи бързото и ефективно популяризиране и развитието им като туристическа дестинация.

Проучените в рамките на проекта обекти, ще бъдат представени, с тяхното историческо и културно значение, като двуезични туристическо-информационни табла, разположени по маршрута на еко-пътека „х. Черноморец-р. Камчия и в книжка гид.
 052/ 50 00 43 culturebgne@gmail.com

Начало
Информация за туристи
Статии
Събития
За проекта
Кои сме ние
Контакти
Маршрут/обекти
Раннохристиянски манастир м-ст Джанавар тепе
Базилика - късна античност в м-ст Пиринч тепе
Аспарухов вал
Румънски миноносец "Принц Карол"
Подводница от тип “Щука”, Щ-211, серия Х
Западнопонтийски римски път
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура"
2024, Всички права запазени. Условия / Политика за защита на личните данни